Professionsbacheloruddannelser

To gange årligt, 15. marts og 5. juli, er der frist for ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelserne (tidligere kendt som de mellemlange videregående uddannelser) varer mellem tre og fire et halvt år. De fleste af uddannelserne er erhvervsrettede, hvilket vil sige, at du uddanner dig til at kunne udfylde en helt bestemt jobfunktion. I lighed med erhvervsakademiuddannelser er der på professionsbacheloruddannelserne ofte obligatoriske praktikforløb.

Eksempler på professionsbacheloruddannelser er:

  • pædagog
  • skuespiller
  • journalist
  • skibsofficer
  • sygeplejerske
  • diplomingeniør.

Du kan læse detaljerede beskrivelser af de enkelte uddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside, UddannelsesGuiden.

Søg om optagelse på en professionsbacheloruddannelse

Ansøgningen til en professionsbacheloruddannelse foregår digitalt, og du søger via optagelse.dk. Her udfylder du ansøgningen til den eller de uddannelser, du søger optagelse på.

Vær opmærksom på, at siden optagelse.dk først åbner igen i forbindelse med den nye ansøgningsrunde 1. februar 2015. Ønsker du at søge om optagelse inden da, skal du tage direkte kontakt til uddannelsesstedet.

Prioritering

Du skal sende ansøgninger til alle de uddannelser, du ønsker optagelse på. Den uddannelse, du ønsker som 1. prioritet, skal desuden have tilsendt et prioriteringsskema. Den Koordinerede Tilmelding sikrer, at du kun bliver optaget på én uddannelse, og at det bliver den uddannelse, du har prioriteret højest - af dem du kan komme ind på.

Kvote 1 og kvote 2

På mange videregående uddannelser er der flere ansøgere end studiepladser. Pladserne er delt op i to kvoter: Kvote 1 og kvote 2.

I kvote 1 bliver du optaget på grundlag af dit karaktergennemsnit. Ansøgere med de højeste gennemsnit bliver optaget først. Hvert år bliver adgangskvotienten til de enkelte uddannelser offentliggjort i publikationen "Hovedtal". Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere. der kom ind på uddannelserne.

I kvote 2 sker der en individuel vurdering af ansøgningerne efter forskellige kvalifikationskriterier, som uddannelsesinstitutionen selv fastlægger. Nogle uddannelsessteder ser fx på, hvad du har lavet efter din adgangsgivende eksamen.

Hvornår skal jeg ansøge?

Er du kvote 1-ansøger, skal uddannelsesstederne senest have din ansøgning 5. juli kl. 12.00.

Er du kvote 2-ansøger, skal uddannelsesstederne senest have din ansøgning 22. marts kl. 12.00.

Hvornår får jeg svar?

30. juli får du svar på, om du er kommet ind eller ej.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er kommet ind?

Er du ikke kommet ind på dit ønskede studium, er der ofte ledige pladser på andre uddannelser, som du kan søge. På den koordinerede tilmeldings hjemmeside kan du se en liste over de steder, der har ledige pladser.

Læs også

Du kan få flere oplysninger om lange videregående uddannelser på hjemmesiden UddannelsesGuiden, hos din studievejleder og i de syv regionale Studievalg-centre.

Vil du vide mere om reglerne for optagelse, kan du hente information på hjemmesiden optagelse.dk.