Videregående uddannelser i udlandet

Du kan tage hele eller dele af din uddannelse i udlandet, og i mange tilfælde kan du tage din SU med

Hele uddannelsen i udlandet

Du har mulighed for at tage hele din uddannelse i udlandet, men så skal du selv stå for at arrangere alting i forhold til kontakt med uddannelsesstedet osv.

Læs mere på hjemmesiden gribverden.dk:

En del af uddannelsen i udlandet

Vælger du at tage en periode i udlandet som en del af sit studium i Danmark, kan du bruge et udvekslingsprogram imellem din uddannelsesinstitution og en i udlandet.

På den måde slipper du for en del praktisk planlægning, du får mulighed for at søge flere økonomiske tilskud, og du får samtidig merit. Det vil sige, at fagene fra udlandet bliver godkendt som en del af dit danske studium.

Læs mere i afsnittet om de forskellige programmer herunder og på hjemmesiden gribverden.dk.

Ud i Europa med Erasmus

Et studieophold under Erasmus-programmet foregår i Europa og skal vare imellem tre måneder og et år. Du skal have afsluttet det første år af dit studium, inden du starter på uddannelsen. Inden dit studieophold skal du aftale uddannelsens indhold og fag med det udenlandske undervisningssted. Du får fuld merit, det vil sige, at alle fagene bliver godkendt som en del af dit danske studium.

Du kan også vælge at tage et praktikophold igennem Erasmus eller kombinere dit studieophold med praktik.

Erasmus-lande

31 lande er med i Erasmus-ordningen: Alle EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Tyrkiet.

Sådan gør du

Er du interesseret i et studieophold igennem Erasmus, kan du tage kontakt til det internationale kontor eller studievejlederen på dit uddannelsessted. Her kan du få al den information, du skal bruge, om bl.a. ansøgningsfrister og samarbejdsskoler.

Økonomi

Som Erasmus-studerende kan du få et tilskud på ca. 1400 kr. om måneden til ekstraomkostninger ved udlandsopholdet. Derudover kan du tage din SU med til udlandet, og du skal ikke betale studieafgift. Ved praktikophold kan du få et tilskud på ca. 2200 kr. om måneden, og du kan tage din SU med, hvis opholdet giver merit.

Bliv klogere

Læs meget mere om Erasmus på hjemmesiden gribverden.dk:

Læs i Norden

Danmark har indgået en samarbejdsaftale med de øvrige nordiske lande om videregående uddannelse. Aftalen betyder, at du som dansk statsborger frit kan søge om optagelse på en videregående uddannelse i et andet land i Norden. Uddannelserne er gratis, og du kan tage din SU med. Kontakt din studievejledning for mere information.

Studier uden for Europa

EU har flere programmer, der har til formål at oprette samarbejdsaftaler med lande uden for Europa. Ved hjælp af disse programmer kan du studere i eksempelvis Latinamerika og Afrika. Derudover findes der individuelle kulturaftaler imellem Danmark og 23 lande, inden- og uden for Europa, fx Japan og Israel.

Læs mere om dine muligheder hos Styrelsen for Videregående Uddannelser:

Sygesikring og social sikring

Dit danske sundhedskort (det gule sygesikringskort) gælder kun i Danmark. Det gule sygesikringskort dækker fra 1. januar 2014 ikke længere uden for Danmarks grænser og altså heller ikke ved arbejdsophold eller længerevarende uddannelsesophold i udlandet. Du bør derfor som studerende i udlandet sørge for at være dækket på anden vis.

Det blå EU-sygesikringskort

Skal du på studie- eller arbejdsophold i Europa i op til et år, kan du bruge det blå EU-sygesikringskort, som giver ret til gratis læge- og hospitalsbehandling ved arbejds- og uddannelsesophold i Europa (inklusiv Schweiz), og det dækker fx ulønnede praktikophold eller studieophold i op til et år.

Uddannelsesophold over et års varighed

Hvis uddannelsesopholdet varer over et år, kan du ikke blive sygesikret gennem Danmark, men kan i stedet søge at blive optaget i det pågældende lands sygesikringssystem med en blanket E104, eller i visse lande søge at blive optaget som medforsikret familiemedlem med en blanket E109. Kontakt Udbetaling Danmark for at få mere at vide.

Studerende uden for Europa

EU-sygesikringsbeviset kan ikke bruges uden for Europa. I mange tilfælde har du her ikke mulighed for at gøre brug af det offentlige sundhedssystem og skal derfor sørge for at tegne en forsikring hjemmefra, inden du tager af sted. Du kan eventuelt tage kontakt til din kommende udenlandske uddannelsesinstitution for vejledning om sundhedsforsikring for udvekslingsstuderende.

Du kan læse mere om sygesikring og social sikring på gribverden.dk.

Godkendelse af udenlandske uddannelser

Hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan du få en vurdering af, hvad din afsluttede udenlandske uddannelse svarer til i Danmark, det vil sige hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde. Hvis du ikke har afsluttet uddannelsen, kan du få et fingerpeg om styrelsens vurdering ved at slå op i Landehåndbogen eller Vurderingsdatabasen.

Hvis du vil klage

Hvis du på baggrund af din udenlandske uddannelse har søgt om merit på en dansk uddannelse, og har du fået en afgørelse, som du er utilfreds med, kan du indbringe afgørelsen for Kvalifikationsnævnet.

Du kan ikke klage til uddannelses- og forskningsministeren over en vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, men styrelsen tager stilling til alle henvendelser og kan vælge at foretage en ny vurdering, fx hvis du har nye oplysninger, der ændrer ved vurderingsgrundlaget.

Lovgivning

Hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan du finde en samling af dansk lovgivning om vurdering og anerkendelse af udenlandske eksamener:

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Udenrigsministeriets nye app, UM Rejseklar kan downloades fra alle app stores. Appen giver dig mulighed for lettere at forberede din rejse - og ikke mindst mulighed for lettere at komme i kontakt med Udenrigsministeriet, hvis noget går galt.