Skoleudsættelse - hvis ikke mit barn er klar til skolestart

For børn født i 2015, der ikke er parat til start i 0. klasse pr. august 2021 kan forældremyndighedsindehaverne søge om skoleudsættelse, så barnet får skolestart august 2022.

Hvordan søger jeg om skoleudsættelse til mit barn?

  1. Via børnehaven kan du få udleveret et ansøgningsskema om skoleudsættelse, som udfyldes og underskrives af forældremyndighedsindehavere – og afleveres til børnehaven, da de også skal udfylde ansøgningen i forhold til børnehavens anbefaling/udtalelse. Børnehaven sørger for at sende ansøgningen videre til Skole og Dagtilbud.
  2. Du skal tilkendegive i ”Indskrivning til skole” (se side 1, hvor du finder det) – og vælge ”ønsker udsat skolestart” og udfylde alle siderne.

Ansøgningsfrist vedr. skoleudsættelse er 15. december 2020.

Hvornår får jeg svar på ansøgningen om skoleudsættelse?

Det er Skole- og Dagtilbudschefen, der behandler ansøgningen. Forældre og børnehave vil modtage svar på ansøgningen i løbet af januar måned 2021.

Den gældende procedure for skoleudsættelse er godkendt på Børne- og Familieudvalgets møde den 24. september 2018.

Nærmere beskrivelse kan du finde på vores hjemmeside ved at trykke på dette link: http://www.jammerbugt.dk/media/3501083/procedure-for-skoleudsaettelser.pdf