Frit skolevalg - kan jeg vælge en anden skole?

Du kan som forælder vælge en anden skole end distriktsskolen til dit barn, hvis der er plads i de oprettede 0. klasser på den valgte skole. Dog kan det ikke altid forventes, at barnet kan optages på den skole eller undervisningssted, hvor det indmeldes.

Distriktsskolen skal altid optage elever i eget distrikt. Først efter indskrivningsfristen kan der tælles op på, om der er plads til elever fra andet distrikt.

Hvis der er ledige pladser ved den valgte skole – hvem får så pladserne?

En elev kan optages i en skole uden for eget skoledistrikt i både Jammerbugt Kommune og i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

Skolerne i Jammerbugt Kommune optager elever, der vælger anden skole end distriktsskolen hvis der i gennemsnit er under 26 elever i klasserne på den enkelte årgang. Grænsen er sat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af elever, der flytter til distriktet i løbet af skoleåret.

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, optages eleverne efter følgende prioritering:

  1. Elever, som bor i Jammerbugt Kommune, optages før elever fra andre kommuner.
  2. Elever med søskende på den ønskede skole optages før elever uden søskende på skolen.
  3. Elever optages efter afstand fra hjem til skole (de, der bor nærmest, optages først).

Hvis disse hensyn ikke fører til prioriteringsorden, foretages lodtrækning.

Når en elev har påbegyndt skolegangen, har eleven ret til at fortsætte på den samme skole, selvom eleven flytter uden for skoledistriktet eller kommunen.

Princippet om optag gælder dog ikke eliteidrætsklassen på Skolecenter Jetsmark, da optaget her sker på forudsætning af elevernes sportslige niveau.

Hvornår får jeg svar på, om mit barn kan optages på den valgte skole uden for distriktet?

Senest den 17. februar 2021 vil du høre fra den valgte skole om dit barn er optaget eller ej.

Kan mit barn få buskort til den valgte skole?

Såfremt du/I vælger en anden skole end distriktsskolen er der andre befordringsregler – se nærmere på linket: http://www.jammerbugt.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/koerselskontoret/skolekoersel/mit-barn-gaar-paa-en-anden-skole-end-distriktsskolen-kan-vi-faa-gratis-skolebuskort/