Førskole og skolefritidsordning (SFO)

Der er oprettet førskole og SFO ved alle kommunens skoler. Børnene starter i førskole pr. 1. april 2021.

Hvad skal jeg gøre for at mit barn kan starte i førskole 1. april?
Du skal ikke gøre noget. Pladsanvisningen udmelder automatisk dit barn fra børnehaven pr. 31. marts 2021 og indmelder barnet i førskole-tilbud pr. 1. april 2021 på den pågældende skole, hvor barnet skal gå i skole pr. 1. august 2021.
 -       Der er kun et førskole-modul:                     Fuldtid

Hvordan indmelder jeg mit barn i SFO til 1. august?
Efter digital indskrivning af dit barn til skolen – bliver du guidet videre til indmeldelse i skolefritidsordningen via Digital Pladsanvisning. Her skal du logge på igen med NemID.
Eller – du kan indmelde via Digital Pladsanvisning
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=849&p=borgerdk   (Log på med NemID oppe i højre hjørne)
-        SFO-moduler:       Morgen/eftermiddag/fuldtid

Indmeld gerne dit barn til SFO senest den 15. januar 2021.

Hvad koster en SFO-plads til mit barn?
https://www.jammerbugt.dk/borger/familie-og-boern/dagtilbud/takster-for-foraeldrebetaling/

Kan mit barn få skolebuskort til førskoletilbud?
https://www.jammerbugt.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/koerselskontoret/skolekoersel/kan-mit-barn-faar-skolebuskort-til-foerskole-tilbud-pr-1-april