Folkeskoler

Jammerbugt Kommune har 12 folkeskoler fordelt over hele kommunen. Undervisningsdelen omfatter både almenundervisning og specialundervisning. Se folkeskoler i kommunen nedenfor.

Læs Skolepolitik for Jammerbugt Kommune

Ferieplan for skoleåret 2020 - 2021

Ferieplan for skoleåret 2021/22 og 2022/23

I Danmark er der ikke skolepligt, men alle børn har pligt til at modtage undervisning. Det gælder normalt også udenlandske børn, som bor i landet i seks måneder eller mere.

Ti års undervisningspligt 

Undervisningspligten er ti år, og den træder i kraft i august måned det år, hvor barnet fylder seks. Starten på undervisningen kan dog ud skydes et år, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets udvikling.

Undervisningen på grundskoleniveau kan eksempelvis foregå i folkeskolen, i private skoler eller som hjemmeundervisning. Folkeskolen omfatter en et-årig børnehaveklasse og en ni-årig grundskole. Dertil kommer en et-årig 10. klasse, der er frivillig for eleverne.

Folkeskoler i Jammerbugt Kommune 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Konstitueret Skole & Dagtilbudschef
Helle Nørgaard Pedersen
Tlf. direkte: 22 63 25 21
hnp@jammerbugt.dk