7-trinsskalaen

13-skalaen er afløst af en 7-trinsskala for at gøre de danske karakterer nemmere at bruge internationalt.

7-trinsskalaen

7-trinsskalaen har været gældende siden 1. august 2007.

Det betyder karaktererne:

12

En fremragende præstation

Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

10

En fortrinlig præstation

Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7

Den gode præstation

Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

4

Den jævne præstation

Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02

Den tilstrækkelige præstation

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

00

Den utilstrækkelige præstation

Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

-3

Den ringe præstation

Gives for den helt uacceptable præstation

Grænsen for at bestå ifølge 7-skalaen er 02. Får du en karakter under det, har du altså ikke bestået.

Omregningstabel

13-skalaen​ 7-trinsskalaen​
13​ ​12
11​ ​12
​10 ​10
9​ ​7
​8 ​7
​7 ​4
​6 ​02
5​ ​00
03​ ​00
00​ ​-3

Begrundelse for 7-trinsskalaen

7-trinsskalaen skal gøre det nemmere at sammenligne danske karakterer med internationale karakterer.

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over en karakter på en gymnasial uddannelse, kan du inden to uger efter bedømmelsen henvende dig til uddannelsesstedets leder. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Ledelsen kan vælge at ændre din karakter, give dig et tilbud om at tage prøven om, eller de kan afvise din klage.

Er du ikke tilfreds med skolens afgørelse, skal du klage inden én uge, efter du har modtaget svaret. Skolen videresender derefter klagen til Børne- og Undervisningsministeriet.