Tømningsregulativ

Jammerbugt Kommune indførte i 2009 en obligatorisk ordning for tømning af bundfældningstanke for alle ejendomme udenfor kloakeret opland.

Tømningsordningen omfatter ca. 3.500 husstande i det åbne land og ca. 4.500 sommerhuse.

Jammerbugt Forsyning A/S står for driften af tømningsordningen, mens kommunen er myndighed, hvis regulativet ikke overholdes. 

Regulativet kan ses her i pdf-fil

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Vand og natur
Jette Vestergaard
Tlf. direkte: 72 57 73 78
jev@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader