Vandstandsmålere i Ry å

Jammerbugt Kommune har sammen med Jammerbugt Vandløbslaug, opsat 3 vandstandsmålere i Ry å, for at kunne følge vandstanden i vandløbet.

Her kan du se Vandstanden i Ryå