Vandplaner

Jammerbugt Kommune er omfattet af to statslige vandplaner, jf. 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden. Forslag til vandhandleplan omfatter en prioritering og plan for realiseringen af de statslige vandplaner inden for Jammerbugt Kommune og kommunens kystnære områder.

Nærværende forslag til vandhandleplan for Jammerbugt Kommune fastsætter ikke supplerende indsatser ud over de fastlagte i de statslige vandplaner. De centrale dele af vandhandleplanen er prioritering af de fastlagte indsatser og den nærmere realiseringsrækkefølge af disse indsatser i 1. planperiode iht. vandplanerne, jf. 2010-2015.

Forslag til vandhandleplan er udarbejdet som en digital plan og kan ses her:

http://vandhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/jammerbugt/

Frist for indsigelser til forslag til vandhandleplan: 10. marts 2016.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk