Vandløbsvedligeholdelse

Jammerbugt Kommune vedligeholder de kommunale vandløb. Højt målsatte vandløb (naturvandløb) vedligeholdes 2 gange årligt med såkaldt miljøvenlig grødeskæring det vil sige med håndredskaber. De øvrige vandløb vedligeholdes 1 gang årligt med maskine.

Oprenset materiale efterlades som regel langs vandløbene, og det er lodsejerens pligt at bortskaffe materialet eller udjævne det udenfor bræmmen. Lodsejeren skal også fjerne træstammer, grene, affald og lignende, der er samlet op af vandløbet.

Vandløbsmyndigheden har ret til at færdes til, fra og langs med vandløbene med materiel og maskiner i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

 

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk