Ry Å

Ry Å, der er Danmarks 6. største vandløb - 53 km langt , løber gennem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommune.

Det brede og langsomt flydende vandløb passerer på de nederste 26 km Jammerbugt Kommune. Det meget ringe fald indebærer, at Ryå påvirkes af højvande i Limfjorden helt op til 26 km fra udløbet, og at samtidige, store regnhændelser kan betyde forøgede oversvømmelsesrisici. Jammerbugt Kommune samarbejder med nabokommunerne om at håndtere oversvømmelsesproblemerne, som forventes at øges med fremtidens klimaændringer. Nedenfor kan du finde yderligere oplysninger herom.

Scenarieberegninger for RyÅ:
Udarbejdet af Orbicon i foråret 2017

Scenarierberegninger for Ry Å. Resultater af beregninger præsenteret ved offentligt møde den 18.04.2017

og

Analyse af de faktorer, der er bestemmende for vandføringsevne og vandstand samt beregning af effekterne af mulige tiltag

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk