Realisering af vandløbsindsatser i henhold til vandplaner

Jammerbugt Kommune har modtaget tilsagn til gennemførelse af vandløbsindsatser i nedenstående vandløb i perioden 2015-2019.

Vandløb 

Indsats 

Forventet udførelse 

Bjerre å

Udlægning af gydegrus

Januar-februar 2019

Pallisvad å

Fjernelse af spærring og udlægning af gydegrus

Januar-februar 2019

Ørebro Kanal         

Åbning af rørlagt strækning og udlægning af gydegrus       

Januar-februar 2019

Tranum å

Fjernelse af 2 spærringer og udlægning af gydegrus

Oktober 2018 - januar 2019

Lodsejerne ved de enkelte indsatser modtager materiale i høring i september 2017.

Fiskeristyrelse gav i oktober 2018 tilladelse til projektforlængelse til den 8. marts 2019.

Forundersøgelser for projekterne blev gennemført i 2014

Du kan se forundersøgelsesrapporter her.

Gydegrus kommes i Telling Å (Tranum Å - systemet) den 4. oktober 2018.

Projekterne støttes af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri