Realisering af vandløbsindsatser i henhold til vandplaner

Jammerbugt Kommune har modtaget tilsagn til gennemførelse af vandløbsindsatser i nedenstående vandløb i perioden 2015-2019.

Vandløb 

Indsats 

Udført

Bjerre å

Udlægning af gydegrus ved Øslev

Januar-februar 2019

Pallisvad å

Fjernelse af spærring og udlægning af gydegrus ved Lørstedvej

Januar-februar 2019

Ørebro Kanal         

Åbning af rørlagt strækning og udlægning af gydegrus ved Fjerritslev      

Januar-februar 2019

Tranum å

Fjernelse af 2 spærringer og udlægning af gydegrus i Telling Å og Tranum Å nordøst for Brovst

Oktober 2018 - januar 2019

Forundersøgelserne blev gennemført i 2013-14.

Du kan se forundersøgelsesrapporter her.

Gydegrus kommes i Telling Å (Tranum Å - systemet) den 4. oktober 2018.

Projekterne støttes af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri