Forundersøgelse i Lund Fjord vedrørende etablering af fosforvådområde

Jammerbugt Kommune gennemfører i samarbejde med Limfjordssekretariatet 2017-2019 en undersøgelse af mulighederne for etablering af forsforvådeområde i oplandet til Lund Fjord. Der er modtaget tilsagn fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet til forundersøgelsen.

Yderligere oplysninger kontakt: Rasmus Bonderup Pedersen. Limfjordssekretariatet

Luftfoto til højre viser den tydelige farveforskel mellem den gulgrønne, fosforbelastede, Lund Fjord, og de mørkere, mindre belastede dele af Vejlerne mod syd.