Sølvmåger

Der bliver foretaget bekæmpelse af sølvmåger på kommunens ejendomme og appelleres til private grundejere om at søge at forhindre redebyggeri m.v. på tilhørende tage.

Hvad man kan gøre, kan ses her: Bekæmpelse af duer måger og deres reder

Der er endvidere åbnet mulighed for, at private grundejere, i de tilfælde hvor en indgriben kræver tilladelse, vil kunne anmode Jammerbugt kommune om hjælp til at få reguleret sølvmåger.

Denne anmodning, der skal være skriftlig, kan kun foretages af den enkelte grundejer (IKKE af naboer m.v.).

Anmodning kan ske via mail til landbrug@jammerbugt.dk.

Spørgsmål angående en sådan anmodning eller andre spørgsmål vedr. sølvmåger generelt, kan stilles til kommunens sagsbehandler (Kaj Søndergaard) på tlf. direkte 72 57 71 57 eller mail kjs@jammerbugt.dk.