Råger

Rågekolonier er for mange borgere en stor plage og giver anleding til mange gener.

Der bliver derfor hvert år foretaget regulering af råger på Kommunes arealer.

Denne regulering foregår hovedsageligt i perioden 1. maj til 15. juni, og udføres af lokale jagtforeningsmedlemmer.

I forhold til rågekolonier på private arealer er det i følge gældende lovgivning, den enkelte grundejer, der kan søge om tilladelse til regulering af råger.

Foreligger en sådan tilladelse, er grundejeren berettiget til regulering foretaget af personer, der opfylder jagtlovens krav.

Spørgsmål om regulering eller andet vedr. råger, kan stilles til Kommunens sagsbehandler Kaj Søndergaard på telefon 7257 7157 eller på mail. kja@jammerbugt.dk.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000