Kæmpebjørneklo

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Jammerbugt Kommune. Indsatsplanen vil i henhold til lovgivningen gøre det muligt at pålægge private at bekæmpe planten.

Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en giftig plante, som er farlig for mennesker, og som ødelægger levevilkår for andre danske planter og dyr. Derfor skal der sættes effektivt ind i bekæmpelsen af planten på både kommunale og andre arealer. Trods bekæmpelse på kommunens egne arealer kan bekæmpelsen vise sig forgæves, så længe planter på andre arealer ikke også bliver bekæmpet, da plantens frø let spredes.

Indsatsplan 

Indsatsplanen skal sikre en effektiv bekæmpelse på både offentlige og privatejede arealer. Indenfor indsatsplanens område skal alle lodsejere leve op til planens krav og bekæmpe bjørnekloen effektivt. Hvis en lodsejer ikke lever op til kravet, kan kommunen udstede et påbud om bekæmpelse.

Indsatsplanen omfatter hele kommunen. Der vil dog i første omgang være fokus på udbredelsen af kæmpe-bjørneklo langs vandløb samt kommunale arealer, der er omfattet af naturplejeprojekter.

Der kan indhentes yderligere informationer vedrørende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i pjecen "Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo", som kan hentes som via link til Hedeselskabets hjemmeside.

Indberet observationer 
Såfremt du observerer kæmpe-bjørneklo, så kan du indberette det til kommunen via app'en 'Rapport fra stedet' eller via computeren på www.rapportfrastedet.dk.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørnekloen er let at kende på sin enorme størrelse. Planten bliver mellem 2-4 meter høj og har meterlange blade, der lugter svagt af kemikalier. Da planten ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, har den de senere år bredt sig ukontrollabelt.

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke fjernet planten fra din grund, vil kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du observerer en skadelig dyre- eller planteart - også kaldet de invasive arter.

Effektiv bekæmpelse

Du bekæmper kæmpebjørnekloen effektivt ved at slå den ihjel og sikre dig, at den ikke spreder sig. Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du bedst og lettest slår planten ihjel og standser spredning.

Det er vigtigt, at du følger vejledningen, da berøring med plantesaften giver ubehagelige eksemlignende sår. Indsatsplanen med vejledning kan du få fat i ved at kontakte kommunen.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørnekloen er let at kende på sin enorme størrelse. Planten bliver mellem 2-4 meter høj og har meterlange blade, der lugter svagt af kemikalier. Da planten ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, har den de senere år bredt sig ukontrollabelt.

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke fjernet planten fra din grund, vil kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du observerer en skadelig dyre- eller planteart - også kaldet de invasive arter.

Effektiv bekæmpelse

Du bekæmper kæmpebjørnekloen effektivt ved at slå den ihjel og sikre dig, at den ikke spreder sig. Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du bedst og lettest slår planten ihjel og standser spredning.

Det er vigtigt, at du følger vejledningen, da berøring med plantesaften giver ubehagelige eksemlignende sår. Indsatsplanen med vejledning kan du få fat i ved at kontakte kommunen.

Skrevet af borger.dk

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Plan og Miljø
Kaj Søndergaard 
Tlf. direkte: 72 57 71 57 
kjs@jammerbugt.dk