Husby Hole

Husby Hole ligger i en fredning, som byder på flotte bronzealderhøje, bl.a. Skårhøj, gamle hulveje og en mindesten om et bonderoprør. Ifølge den historisk overlevering stod der i 1441 et mægtigt slag ved Husby mellem kongen, Christoffer af Bayern, og de nørrejyske bønder, som gjorde oprør mod det voksende adelsvælde.

Bondeoprør

Sagnet fortæller, at bønderne havde forskanset sig i en vognborg og overdækket hulvejen, så den så ud som en græsmark. Kongens tunge rytteri faldt gennem græstæppet og blev overvundet. Kongen samlede imidlertid hurtig en ny hær og det kom igen til kamp. Denne gang blev bøndernes vognborg revet op og bondehæren splittet. Dens anfører Henrik Tagsen Reventlow blev taget til fange og senere henrettet i Aalborg. Mellem 600 og 2.000 mænd siges at være faldet i slagene.

Om det nu virkelig er her slaget har stået eller længere sydpå ved Sct. Jørgensbjerg, vides ikke med sikkerhed. Begge steder er der ved arkæologiske undersøgelser afdækket store knoglesamlinger. I 1964 fandt man en stor grav – sandsynligvis resterne af de dræbte bønder.

Granitstenen er til minde om bondeoprøret i 1441, hvor slaget mellem bondehæren og Christoffer af Bayern stod. Stenen blev rejst 500 år efter, på det højeste punkt lige over hulvejen, og indviet ved en folkefest efter afslutningen på den tyske besættelse i 1945.

Værd at vide:

Der foregår naturpleje ved Husby Hole.

Du kan her finde en mere udførlig beretning om slaget ved Husby Hole mellem bønder og den kullede Greves hær i 1441 (Helhedsplanen for Jammerbugt Kommune)