Alsbjerg Bakker og Hvisselhøj

Alsbjerg bakker er et område med mange fortidsminder, flotte udsigter og gode muligheder for vandre- og cykelture. Hvisselhøj er en for Danmark helt unik, trekamret jættestue, hvor du - hvis du kravler - og dine børn kan komme helt ind i det tredje kammer.

Alsbjerg Bakker

Alsbjerg Bakker er et fredet område med offentlig adgang beliggende ved Attrup sydvest for Brovst. Bakkerne, der er adskilt af en kløft, ligger med en fantastisk udsigt over Limfjorden og det omgivende flade landskab fra Aggersund i vest til Aalborg i øst. På toppen af den nordlige bakke ligger Blushøj, 54 meter over havet.

På Alsbjerg bakker foregår der naturpleje med Skotsk højlandskvæg, der holder landskabet lysåbent og vegetationen lav. Arealet indeholder spredte enebærbuske, hedelyng, mosser, laver, græsser og urter herunder bl.a. Djævelsbid, der er værtsplante for den sjældne sommerfugl Hedepletvinge. Der er desuden en bestand af Lav Skorsoner

Hvisselhøj - Nordeuropas eneste

I området er der mange gravhøje, hvoraf en er udgravet. Hvisselhøj er den eneste trekamrede jættestue i hele Nordeuropa. Højen er renoveret i 1998 og der er mulighed for at komme ind i højen og se den indefra. Se mere på hjemmesiden Visit Jammerbugt

Der findes et forskelligartet plante- og dyreliv, da en del af området ligger udyrket og stille hen, og afgræsningen ikke altid har været så hård ved de vilde planter.

Værd at vide:

Alsbjerg Bakker med mange fortidsminder

Hvisselhøj - om udgravningen i 1915 - jættestue med tre gravkamre

Naturpleje på Alsbjerg Bakker