Skov

Naturstyrelsen administrerer de love, der sætter rammerne for hele det danske skovbrug. De statsejede skove og naturområder forvaltes af Naturstyrelsens lokale enheder.

Tilskud til privat skovrejsning

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 ha, skal du søge Landbrugsstyrelsen digitalt men indhente og vedhæfte en vurdering fra kommunen.

Kommunen skal vurdere om, at om dit skovrejsningsprojekt kan gennemføres inden for rammerne af lovgivningen og de regler, som kommunen er ansvarlig myndighed for. Desuden skal du indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer fra kommunen til projektet.

 Læs mere om etablering af skov på landbrugsjord på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt - Skov

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk