Vårkobjælde - ansvarsart for Jammerbugt Kommune

Vårkobjælde er en lille, smuk plante, som blomstrer allerede i april og maj. Dens store, iøjnefaldende blomster er hvide på indersiden og rødlige eller violette på ydersiden. Den bliver kun 5-15 cm høj.

Vårkobjælde vokser på tørre og sandede heder med åben plantevegetation. Når den ikke er i blomst, er den svær at få øje på mellem de andre hedeplanter. Vårkobjælde er særdeles sjælden og opført som ansvarsart for Danmark på den danske Gulliste 1997. Vårkobjælde er udpeget som ansvarsart for Jammerbugt Kommune.

Vårkobjælde findes på Holmsø Hede, som et af få steder i Danmark. Jammerbugt gennemførte i 2012 en pletvis afbrænding samt lynghøst på Holmsø Hede for at understøtte artens forekomst på heden.

Plejeindsatsen med kontrolleret afbrænding blev foretaget ved medvindsbrand på små felter med gasbrænder.

Der blev brændt tæt indtil lokaliteterne med vårkobjælde (<10 cm fra planterne) uden at der blev observeret skader på vårkobjælderne, som blev beskyttet med branddaskere.

Der blev etableret 4 mindre afbrændingsfelter på sydvestvendte skråninger med henblik på at begunstige spiring af vårkobjælde.

Plejen blev fulgt op med maskinel høstning af lyng for at eksponere jorden ift. frøspiring.

Antallet af vårkobjælder på Holmsø Hede var i 2014 under 10 eksemplarer, se nærmere i artikel fra Nordjyske Fri, 25.04.2014

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk