Råd om beplantning i klitområder

Sommerhusejere opfordres til at bekæmpe rynket rose, så denne invasive art ikke breder sig i klitterne. Istedet kan der plantes naturligt hjemmehørende roser som klit-rose, æble-rose eller hunde-rose. Du finder flere råd til beplantning omkring sommerhuse i klitområder nedenfor.

Bekæmpelse af rynket rose

Rynket rose (rosa rugosa) kan bekæmpes ved gentagne opgravninger, men er et særdelse besværligt udkrudt på grund af det tætte rodsystem. Sommerhusejere opfordres til at undlade at plante rynket rose (kan stadig købes i planteskoler!) og så vidt muligt undgå, at nye bestande etablerer sig i sommerhusområder, hvorfra den kan brede sig i klitterne. Læs mere her om bekæmpelse af rynket rose og rapport om problemets omfang. Sommerhusejere skal være opmærksom på, hvis rynket rose bekæmpes inden for klitfredningslinjen, skal der søges om dispensation hos Kystdirektoratet, og hvis området er omfattet af Naturbeskytttelseslovens §3, skal du kontakte kommunen med hensyn til eventuel dispensation.

Generelle råd og vejledning vedr. beplantning i sommerhusområder, hvor byplanvedtægt tillader beplantning

I umiddelbar tilknytning til huse (afstand 5-7 meter) må der i nogle byplanvedtægter etableres læplantning i de kystnære hedeområder, hvor der ikke i forvejen er mange træer og buske.

Ofte konstaterer kommunen, at der plantes nåletræer som læskabende beplantning. Det kan være rødgran, sitkagran og forskellige arter af fyr eksempelvis bjergfyr gyvel og rynket rose. Disse arter er IKKE hjemmehørende. 

Kommunen bruger ressourcer på at bekæmpe selvsåninger af bjergfyr, nåletræer og rynket rose i de fredede områder langs kysten.

Hvis man ønsker en læplantning på de ovennævnte område typer; klitnatur og hedeområder uden skovbevoksning, vil kommunen gerne anbefale at der plantes lave arter. Lave buske giver god bundlæ, som ofte er det ønskede. Høje træer vil virke ødelæggende på udsigter og landskabelige træk i det ellers ubevoksede klitlandskab.

Følgende hjemmehørende buske og roser kan plantes omkring bebyggelse i klitområder: 

  • Havtorn (Hippophae rhamnoides)Havtorn
  • Hvidtjørn (Crataegus monogyna)
  • Slåen (Prunus spinosa)
  • Ene (Juniperus communis)

 

Havtorn    

 

Rosenarter, der kan anbefales i stedet for rynket rose:

  • Klit-rose (Rosa pimpinellifolia)Klitrose
  • Blød Filt-rose (Rosa villosa)
  • Æble-rose (Rosa rubiginosa)
  • Blågrøn rose (Rosa dumalis)
  • Hunde-rose (Rosa canina)

 

Klit-rose   

 

Beplantning efter bekæmpelse af rynket rose

Til sandflugtsbekæmpelse og efter bekæmpelse af Rynket rose anbefales det at efterplante med Sandhjelm eller Marehalm.

Sandhjelm (Ammophilla arenaria)

Sandhjelm
Denne plante er den vigtigste i klitten. Dens frø er i stand til at spire i sandet og sende sine rødder dybt ned. Når den bliver overlejret af sand, vokser den bare endnu bedre, og dens rødder gennemvæver sandet for at trække næringsstoffer ud.

Planten er klitdanner, og selv store klitter er gennemvævet af dens rødder. Den er karakterplante i den hvide klit.
Det er disse egenskaber, som gør at sandhjelm er den foretrukne plante til sandflugtsdæmpning. Planten er i stand til at modstå ekstrem tørke, ved at den kan rulle sine blade sammen og derved nedsætte fordampningen.


Dens kendetegn er de sammenrullede blade og at dens blomsterstand er en konisk formet dusk. Den kan blive 45-90 cm høj. Det latinske navn Ammophilla arenaria betyder "den der elsker sand".

Marehalm (Leymus arenius)

Marehalm

Den bliver ofte forvekslet med hjelmen, men den er større, 60-150 cm. Den har desuden flade blade, som ikke kan rulles sammen.

Blomsterstanden er et groft og langstrakt aks. Man finder ofte marehalm de samme steder som hjelmen, men den stiller større krav til næringsstoffer. Derfor kan man finde den enten tættest ved kysten, eller langs fugtige veje i klitområder. Dens farve er mere blågrå end hjelmen.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000