Lille Norge

Lille Norge er et fredet klitområde beliggende ud til Jammerbugten nordvest for Saltum.

Naturplejen af den sydlige del varetages på private arealer af Jammerbugt Kommune, mens den nordlige del varetages af Naturstyrelsen. Formålet med naturplejen er primært at holde det lysåbent og undgå tilgroning med nåletræer, rynket rose og gyvel.

Der foreligger en plejeplan for 2008-2013. Plejeplanen består af en hoveddel og en driftsplan. Driftsplanen er under revision.

Links til foreliggende plejeplan:

Plejeplan for Lille Norge Syd 

Bilag 1. Oversigtskort

Bilag 2. Detailkort

Bilag 3. Beskyttede naturtyper

Bilag 4. Udbredelse i 2008 af arter som skal bekæmpes

Bilag 5. Struktur og artsregistrering (feltskema)

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk