Kettrup Klit

Kettrup Klit er et fredet område beliggende vest for Ingstrup. Der er udarbejdet plejeplan for området, der er klithede præget af indlandsklitter. I landskabet ser man læhegn med forblæste sitkagraner, mindre arealer i drift med græs og korn og beplantninger omkring bebyggelse. Området omkring fredningen er præget af sommerhusbebyggelse.

I henhold til fredningen skal de arealer, der i øjeblikket henligger i naturtilstand (strand, klit, hede, skov eller lignende), stedse henligge på denne måde eller anden lignende naturtilstand. De arealer, som i øjeblikket er under landbrugsmæssig drift, må fortsat drives landbrugsmæssigt, men kan, om det ønskes, overgå til at henligge i naturtilstand som ovenfor anført. Henliggen i naturtilstand skal ikke være til hinder for græsning af får eller for en påkrævet eller hensigtsmæssig beplantning til bekæmpelse af sandflugt, skabelse af læ etc. eller for fjernelse af uhensigtsmæssig bevoksning. Ejendommen skal i videst muligt omfang henligge uden hegn mellem agrene og om muligt til naboejendomme. Den nævnte ejendom må ingensinde bebygges yderligere end det i øjeblikket er tilfældet, det være sig med sommerhuse, garager eller andet yderligere.

Se nærmere om naturplejen i Plejeplan for Kettrup Klit, 2011.

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000