Moselauget Karen Mariesvej

Godt halvdelen af sommerhusejerne ved Karen Mariesvej i Saltum er gået sammen i ´Moselauget´for at forsøge at genskabe mest muligt af den oprindelige natur med klithede og mose i området. Projektet gennemføres i nært samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Naturplejeprojekt

Projektet omfatter bl.a

  • fjernelse af gråpil i mosen i den vestlige del
  • rydning af nåletræer i den østlige del
  • frilæggelse af bæk 
  • opstilling af "hvileplads" med bænke(e), bord, affaldsspand og orienteringstavler
  • rydning/begrænsning af rynket rose, gyvel, pil, nåeletræer og anden "fremmed"vegetation på de enkelte grunde.

Se nærmere om projektplaner og projektfotos 5-6. marts 2015

Projektet er støttet af Lokale Grønne Partnerskaber samt andre fonde.

Jammerbugt Kommune har bidraget med rådgivning.