Fælles om fortiden - pleje af fortidsminder

Gravhøje, diger, jættestuer, sagnsten og gamle veje rummer talrige informationer om fortiden. Bevarelsen af fortidsminderne sikrer, at vi i fremtiden har spor og tegn fra dengang bakkeøerne i Jammerbugt Kommune var omgivet af hav på alle sider.

Frivillige plejegrupper plejer en række fortidsminder i Jammerbugt Kommune og sikrer derved fortidsminderne mod forvitring og ødelæggelse. Jammerbugt Kommune er plejemyndighed, som hjælper grupperne med at lave plejeaftaler med lodsejere og vejleder om udførelsen af arbejdet efter gældende lovgivning og Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer. Håndværktøj til rydning kan stilles til rådighed, og der holdes et årligt møde for plejegrupperne.

Se folder om pleje af fortidsminder

 

Skolemesters Høj

Skolemesters Høj er blevet ryddet i vinteren 2018-19. Højen ligger i skelhjørnet mellem 3 matrikler, hvor ejerne nu har ryddet hele højen. Den ligger nord for Hjortdalvej med en fantastisk udsigt over Telling Ådal og Limfjorden. 

Hvem Skolemesteren var, er uvist, men måske var han tilknyttet den nedlagte Telling Skole, som har rødder tilbage i 1500-tallet. 

Link til Fund og Fortidsminder 

Kontakt: Bent Kristensen

 

Skolespor ved Haverslev Kirke og Haverslev Mølleå

Trekroner Skole etablerede i 2015 i samarbejde med projektet "Fælles om fortiden" et skolespor langs et af fortidens vejspor - en gammel kirkesti som fører langs en højderyg med en række gravhøje og en fantastisk udsigt over Limfjorden. I 2017 blev sporet forlænget ned gennem dalen ved Haverslev Møllå. Skolesporet udnyttes i skolens undervsning.

2017 Fotos fra indvielse af skolespor i ådalen

Kontakt: Bjarne Jørgensen

 
 Skæg Jerrik

Skæg Jerriks Høj i Sdr. Saltum

Originalen Erik Sørensen, kaldet Skæg Jerrik, levede 1834-1915 og boede i Sdr. Saltum det meste af livet. Han var selvlært, men dybt engageret i naturvidenskab, ungdommens uddannelse, politik og tidens strømninger. Danmark havde fået en (delvis) demokratisk grundlov i 1849 , men Estrup styrede landet diktatorisk, og Skæg Jerrik udgjorde en aktiv del af det spirende oprør mod Estrups tyranni. Han trænede bl.a. egnens ungdom i militær eksersits med trægeværer.

Skæg Jerrik sluttede sit livsværk med at bygge en gravhøj til sig selv og planlægge sin begravelse i detaljer. Højen er blevet fredet i 2018, se mere: fund og fortidsminder.

Læs mere om Skæg Jerrik her

Plejegruppe: Ane Marie og Jens Villadsen.

Gravhøj i Tranum Aktieplantage, fredningsnr. 10101

En plejegruppe bestående af 10-15 personer mødes en gang om året til fælles skovtur, hvor gravhøjen vedligeholdes. Gruppen, der hører under Tranum Sogneråd, har fungeret siden marts 2015. Kontaktperson: Bodil Andersen.

Der er indgået en plejeaftale med Tranum Aktieplantage.

Link til beskrivelse af højen på Fund og fortidsminder.

 

Lien Gd

Der ligger flere gravhøje ovenfor Lien skrænten med en fantastisk udsigt ud over Jammerbugten. En  plejeaftale mellem Tranum Skole og lodsejer Flemming Birk Nielsen er desværre ikke blevet til noget, så der er behov for en plejeindsats.

To af gravhøjene, fredningsnr. 10092 og 10094, er beskrevet via nedenstående links:

Fund og fortidsminder: Uglehøj nr. 10092

Fund og fortidsminder: Uglehøj nr. 10094 

Hvilshøj, Fjerritslev

Hvilshøj ligger højt og smukt i landskabet NØ for Fjerritslev. En plejegruppe har plejet højen siden efteråret 2016, og Jammerbugt Kommune har udført en førstegangsrydning.

Fund of fortidsminder: Hvilshøj, fredningsnr. 100982

Udsigt fra Hvilshøj

 Hvilshøj

 

Aagaard Voldsted ved Fjerritslev

Det gamle voldanlæg ved herregården Aagaard stammer sandsynligvis fra Valdemarstiden. Den nuværende ejer, Kim Jensen, står for voldstedets pleje. En meget aktiv arbejsgruppe afholder årligt "Festen på Aagard" - kontaktperson Sanne Vestergaard Jensen.

Fund og fortidsminder: Voldstedet ved Aagaard

Skipper Clements Høj / Møllehøjen

Denne høj ligger midt i Aabybro og er stærkt nedslidt bl.a. som følge af mange års brug som byens kælkebakke. En restaurering planlægges i samarbejde med museumsmyndighederne og lokale borgere.

Se fredningskendelsen for høj og nabomatrikler

Link til Fund og fortidsminder 

 Skipper Clements Høj, Aabybro

 Duehøj, Nørthorupvej

Duehøj på Nørtorupvej 75

Jammerbugt Kommune har foretaget en førstegangsrydning af Duehøj, som ligger fint i landskabet syd for Hjortdal. Ejerne kunne godt bruge en hjælpende hånd fra en plejegruppe til at bekæmpe gyvelopvækst.

Link til Fund og fortidsminder

 

Gravhøj på Per Baksvej, Lerup Præstegaard

Plejegruppe: Sven Møller Nielsen og Bente Christensen

En førstegangsrydning af den tilgroede høj blev udført af kommunen i 2015.

Link til Fund og fortidsminder

 Per Baksvej, Lerup Præstegaard

Brønd i TingskovenBrønd

 Tingskovens fortidsminder 

Tingskoven/Andebjerg Plantage rummer gravhøje, gamle diger, tingsteder og brønde, som fortjener skiltning og pleje. Sagn om rykbrækkersten og solhvervskredse krydrer fortællingen om Tingskoven.

Finansiering og plejegruppe mangler. Ejeren, Nørlundfonden, er positiv overfor, at der søges penge hjem til et projekt.

Se også 

Link til kort

__________________________________

Et stort antal gravhøje mangler fortsat

plejegrupper

Se kort

 _________________________________________

Hvashøj:

Fritliggende høj ved Fjerritslev, nabohøj til Hvilshøj, hvor ejeren er positiv overfor en aftale med en plejegruppe. Link til fredningsnr. 1009199

Gravhøje inden for Kollerup Grundejerforening:

Et større antal gravhøje ligger mit i sommerhusområdet ved Kollerup, nord for Fjerritslev. De er stærkt tilgroede og ligger tæt op ad hærvejsruten.

 

Fortidsminder i Jammerbugt Kommune

Kontakt

Vækst og Udvikllngsforvaltningen

Team Vand og Natur
Gunnar Hansen
Tlf. direkte: 72 57 78 46
jog@jammerbugt.dk