Fælles om fortiden - pleje af fortidsminder

Frivillige plejegrupper plejer en række fortidsminder i Jammerbugt Kommune og sikrer derved fortidsminderne for eftertiden. Træer der vælter, og rødder der trænger ned i et fortidsminde, kan ellers betyde forvitring og ødelæggelse. Jammerbugt Kommune er plejemyndighed på området og sørger for, at der laves en plejeaftale med lodsejeren og giver kyndig vejledning om udførelsen af arbejdet efter gældende lovgivning og Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer. Håndværktøj til rydning kan stilles til rådighed, og der holdes et årligt møde for plejegrupperne.

Gravhøje, diger, jættestuer, sagnsten og gamle veje rummer mange informationer om fortiden. Bevarelsen af fortidsminderne sikrer at vi i fremtiden har spor og tegn fra dengang bakkeøerne ved Fjerritslev og Saltum var omgivet af hav. Her ligger fortidsminderne tæt, og livsbetingelserne må have været præget af den tætte tilknytning til havet. Fortidsminderne udgør også et potentiale for oplevelser for både lokalbefolkning og turister, og kommunens skoler kan få mulighed for at udnytte fortidsminderne til undervisning.  

Se folder om pleje af fortidsminder

 

Årsmøde for plejegrupper

Jammerbugt Kommune inviterer plejegrupperne til et årligt efterårs-arrangement med et fagligt oplæg og erfarings-udveksling fra det forløbne år.

Årsmødet 2016 fandt sted den 11/9 i Tranum Aktieplantage under åben himmel. 

Klik her eller på billedet og se fotoreportage.

og læs historien om fredningssten v. museumsinspektør Lone Andersen 

Skolesporet ved Haverslev Kirke

Trekroner Skole har i samarbejde med projektet "Fælles om fortiden" etableret et skolespor langs et af fortidens vejspor - en gammel kirkesti som fører langs en højderyg med en række gravhøje og en fantastisk udsigt over Limfjorden. Skolesporet udnyttes i undervisningen af 3. klasse.

Klik her eller på billede for at se fotoreportage fra indvielsen af skolesporet

Kontakt: lærer Bjarne Jørgensen

 
 Skæg Jerrik

Skæg Jerriks Høj i Sdr. Saltum

Originalen Erik Sørensen, kaldet Skæg Jerrik, levede 1834-1915 og boede i Sdr. Saltum det meste af livet. Han var selvlært, men dybt engageret i naturvidenskab, ungdommens uddannelse, politik og tidens strømninger. Danmark havde fået en (delvis) demokratisk grundlov i 1849 , men Estrup styrede landet diktatorisk, og Skæg Jerrik udgjorde en aktiv del af det spirende oprør mod Estrups tyranni. Han trænede bl.a. egnens ungdom i militær eksersits med trægeværer.

Skæg Jerrik sluttede sit livsværk med at bygge en gravhøj til sig selv og planlægge sin begravelse i detaljer. Højen søges fredet.

Læs mere om Skæg Jerrik her

Plejegruppe: Ane Marie og Jens Villadsen.

Gravhøj i Tranum Aktieplantage, fredningsnr. 10101

En plejegruppe bestående af 10-15 personer mødes en gang om året til fælles skovtur, hvor gravhøjen vedligeholdes. Gruppen, der hører under Tranum Sogneråd, har fungeret siden marts 2015. Kontaktperson: Bodil Andersen.

Der er indgået en plejeaftale med Tranum Aktieplantage.

Link til beskrivelse af højen på Fund og fortidsminder.

 

Lien Gd

Status: En plejeaftale forventes udarbejdet mellem Tranum Skole (kontaktperson Mette Gaede) og lodsejer Flemming Birk Nelsen.

To gravhøje, beliggende med en fantastisk udsigt ud over Jammerbugten, fredningsnr. 10092 og 10094, forventes fra 2017 inddraget som en del af undervisningen på Tranum Skole.

Fund og fortidsminder: Uglehøj nr. 10092

Fund og fortidsminder: Uglehøj nr. 10094 

Hvilshøj, Fjerritslev

Hvilshøj ligger højt og smukt i landskabet NØ for Fjerritslev. En plejegruppe er startet op i efteråret 2016, og Jammerbugt Kommune har udført en førstegangsrydning.

Fund of fortidsminder: Hvilshøj, fredningsnr. 100982

 Hvilshøj

 

Aagaard Voldsted ved Fjerritslev

Det gamle voldanlæg ved herregården Aagaard stammer sandsynligvis fra Valdemarstiden. Den nuværende ejer, Kim Jensen, står for voldstedets pleje. En meget aktiv arbejsgruppe afholder årligt "Festen på Aagard" - kontaktperson Sanne Vestergaard Jensen.

Fund og fortidsminder: Voldstedet ved Aagaard

Skipper Clements Høj / Møllehøjen

Denne høj ligger midt i Aabybro og er stærkt nedslidt bl.a. som følge af mange års brug som byens kælkebakke. En restaurering planlægges i samarbejde med museumsmyndighederne og lokale borgere.

Se fredningskendelsen for høj og nabomatrikler

Link til Fund og fortidsminder 

 Skipper Clements Høj, Aabybro

 Duehøj, Nørthorupvej

Duehøj på Nørtorupvej 75

Jammerbugt Kommune har foretaget en førstegangsrydning af Duehøj, som ligger fint i landskabet syd for Hjortdal. Ejerne kunne godt bruge en hjælpende hånd fra en plejegruppe til at bekæmpe gyvelopvækst.

Link til Fund og fortidsminder

 

Gravhøj på Per Baksvej, Lerup Præstegaard

Plejegruppe: Sven Møller Nielsen og Bente Christensen

En førstegangsrydning af den tilgroede høj blev udført af kommunen i 2015.

Link til Fund og fortidsminder

 Per Baksvej, Lerup Præstegaard

Brønd i TingskovenBrønd

 

Tingskovens fortidsminder 

Tingskoven/Andebjerg Plantage rummer gravhøje, gamle diger, tingsteder og brønde, som fortjener skiltning og pleje. Finansiering og plejegruppe mangler. Ejeren, Nørlundfonden, er positiv overfor, at der søges penge hjem til et projekt.

Link til kort

__________________________________

Følgende gravhøje mangler plejegrupper

(udvalgt blandt mange)

Urhøjene ved Torslev, Torslev Mark

Her ligger et stort antal gravhøje flot i landskabet og

venter på pleje.

Se kort

 _________________________________________

Hvashøj:

Fritliggende høj ved Fjerritslev, nabohøj til Hvilshøj, hvor ejeren er positiv overfor en aftale med en plejegruppe. Link til fredningsnr. 1009199

Gravhøje inden for Kollerup Grundejerforening:

Et større antal gravhøje ligger mit i sommerhusområdet ved Kollerup, nord for Fjerritslev. De er stærkt tilgroede og ligger tæt op ad hærvejsruten.

Fortidsminder i Jammerbugt Kommune

Projektet støttes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: "Danmark og EU investerer i landdistrikterne".

Friluftsrådet støtter projektet

Projektet støttes af Region Nordjylland

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk