Fjern forhindringerne - naturplejeprojekt

Naturpleje forudsætter et udstrakt samarbejde mellem kommune, lodsejere, entreprenører, dyreholdere m.fl. både om finansiering og gennemførelse af naturplejen. Det er et arbejde, som kan besværliggøres af mange typer af forhindringer.

Projektet "Fjern forhindringerne" blev gennemført i 2014. Formålet var at understøtte og få finansieret helhedsorienteret naturpleje i kommunens Natura-2000 områder samt understøtte vidensdeling og øge lodsejeres, dyreholderes og myndigheders kendskab til hinanden.

Projektet førte til stiftelse af naturplejenetværk

Interesserede dyreholdere og lodsejere kan fortsat henvende sig til Peter Brinkmann Kristensen (51945879) eller Ivan Kristensen, se kontaktoplysninger til højre.

Tilsvarende kan lodsejere, som ønsker naturpleje på deres arealer kontakte os for at høre om mulighederne for at få ryddet/hegnet deres arealer. Det forudsætter at arealerne ligger i Natura 2000-område, og at der kan skaffes midler fra Naturerhvervsstyrelse.

Fjern forhindringerne var støttet af landdistriktsprogrammet under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og af EU, jf. Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets Forordning nr. 1698/2005.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne