Alsbjerg Bakker og Hvisselhøj

Alsbjerg Bakker er et fredet område, med offentlig adgang, beliggende sydøst for Fjerritslev, lidt nord for Limfjorden. Der er udsigt over Limfjorden fra Aggersund i vest til Aalborg i øst. På toppen af den nordlige bakke ligger Blushøj, 54 meter over havet. Ca. 500 m herfra ligger Hvisselhøj - en trekamret jættestue - som er unik i Danmark.

På Alsbjerg bakker foregår der naturpleje med Skotsk højlandskvæg, der sørger for at holde landskabet lysåbent og vegetationen lav. Arealet indeholder spredte enebærbuske, hedelyng, mosser, laver, græsser og urter herunder bl.a. Djævelsbid, der er værtsplante for den sjældne sommerfugl Hedepletvinge. Der er desuden en bestand af Lav Skorsoner. 

Værd at vide:

Alsbjerg Bakker er et privat fredet område hvor der er mulighed for gåture.

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk