Naturpleje i Ørnbjerg Grundejerforening

Torsdag den 17. august 2017 afholdt Jammerbugt Kommune naturplejedag i samarbejde med Ørnbjerg Grundejerforening og Danmarks Naturfredningsforening. Arrangementet var en stor succes, hvor der blev slået hø og fjernet uønsket træopvækst til glæde for den sjældne sommerfugl hedepletvinge og flere andre arter. Samarbejdet er udsprunget af Grundejerforeningens interesse for at pleje den særlige natur de har i området og et hedepletvingeprojekt Kommunen har kørt. Dette har nu resulteret i en årlig plejedag.

Se mere om sommerfugle på Ørnbjerg Grundejerforenings hjemmeside

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk