Hedepletvinge - ansvarsart for Jammerbugt Kommune

Sommerfuglen Hedepletvinge forekommer kun få steder i Danmark, herunder enkelte steder i Jammerbugt Kommune. Tidligere var den en almindelig sommerfugl i Nord- og Vestjylland, men er i dag en truet art på den europæiske rødliste sammen med 71 andre dagsommerfuglearter.

Hedepletvingen er observeret flere steder i Jammerbugt Kommunes mose- og plantageområder. Den findes ofte i lysåbne randområder omkring moser og heder ved overgangen mellem våde og tørre arealer.
Hedepletvingen er opført på habitatdirektivets bilag 2 for særligt beskyttelseskrævende arter. Den er udpeget som ansvarsart for Jammerbugt Kommune sammen med Frederikshavn, Vesthimmerland og Rebild Kommune.

Naturpleje til gavn for Hedepletvinge

Jammerbugt Kommune har i samråd med en privat lodsejer i Sandmosen lavet naturpleje, der skal fremme levestederne for den sjældne sommerfugl. Naturplejen består i, at sommerfuglens kerneområde på ca. 4 ha afgræsses periodevis med heste. I området er der også blevet ryddet for opvækst af gran, pil og birk. Beskygningen fra træerne udgør en trussel mod levesteder for sommerfuglens værtsplante, Djævelsbid, som kræver meget lys.

Monitering/overvågning

Jammerbugt Kommune optæller hvert år antal spind på hovedlokaliteten i Sandmosen. Nogle år eftersøges arten også på andre lokaliteter.

2014 var et fantastisk godt år for Hedepletvinge. I samarbejde med lokal ildsjæl Einar Flensted-Jensen har jeg talt over 115 larvespind i Sandmosen. Dette er utroligt godt for sommerfuglen, fordi vi i 2013 kun talte 14 larvespind i mosen. Populationen er meget følsom for vejret og plejen af naturarealerne og derfor kan den svinge meget i antallet af individer fra år til år. Dette gør den meget sårbar.

Hedepletvinge projekt får penge fra fond

Jammerbugt Kommune er tovholder for et netværk, som arbejder for at rede den truede dagsommerfugl Hedepletvinge. Sammen med Aalborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Århus Universitet har kommunerne modtaget penge fra 15. juni Fonden til at arbejde med forvaltning af Hedepletvinge. Naturstyrelsen Vendsyssel er også samarbejdspartner. Projektet omhandler adaptiv forvaltning, hvor man sammenkæder forskning og naturpleje. Konkret foretages optællinger, kortlægning af Hedepletvinge, forsøg med naturpleje og udarbejdelse af informationsmateriale.

Projektet har i alt fået 460.000 kr. fra 15. juni Fonden.

- I selve projektet arbejder vi konkret i Jammerbugt Kommune med at udarbejde en informationsfolder til lodsejere, der har kendte levesteder for Hedepletvinge på deres ejendom. Folderen er udsendt til de berørte lodsejere. Se folder om hedepletvinge.

Der blev arrangeret et netværksmøde den 9. april 2015,  se invitation.

Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside:

Handlingsplan for bevaring af den truede sommerfugl hedepletvinge og

Hedepletvingen - Fire stykker paradis til en kræsen sommerfugl.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk

Larver soler sig sammen

©NatureEyes/Keld Mortensen

2014 var et godt år for Hedepletvinge.

Se mere om leveforhold og værtsplante her

15. Juni Fonden støtter projektet