Naturgenopretning og projekter med artsfokus

Jammerbugt Kommune har iværksat en række projekter med henblik på at genoprette naturen og bevare egnede levesteder for truede arter.

Der er gennemført naturgenopretningsprojekter i Store Vildmose (LIFE-højmose), Svenstrup Kær (LIFE-Rigkær) og på Grønnestrand. Endnu et er projekt er påbegyndt i 2020 ved Hellede Sø vest for Pandrup. En række forundersøgelser er desuden gennemført.

Vådområdeprojekterne ved Ryå er beskrevet her.

Følgende projekter med artsfokus er gennemført eller igang:

Vårkobjælde 

Hedepletvinge

Strandtudse

Se også oversigt over naturpleje- og hydrologiprojekter i kommunens Natura2000-områder

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk

Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk