Naturgenopretning og projekter med artsfokus

Jammerbugt Kommune har iværksat en række projekter med henblik på at genoprette naturen og bevare egnede levesteder for truede arter.

Der er igangsat 2 større naturgenopretningsprojekter i Store Vildmose og Svenstrup Kær og gennemført forundersøgelser på Gjøl Strandenge, Attrup Strand, Grønnestrand og på lavbundsarealer ved Nr. Skovsgaard, se nedenfor.

Følgende projekter med artsfokus er gennemført eller igang:

- Vårkobjælde 

Hedepletvinge

- Strandtudse

Se også oversigt over naturpleje- og hydrologiprojekter i kommunens Natura2000-områder

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk

Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk