Forundersøgelse. Nr. Skovsgaard lavbundsprojekt

Jammerbugt Kommune har i 2016 fået tilsagn til gennemførelse af en forundersøgelse, der skal belyse om det er teknisk muligt at etablere et lavbundsprojekt på de lavtliggende jorde langs Tranum Å og Hovedgrøften ved Nr. Skovsgaard. Forundersøgelse skal dels belyse, om det er muligt at gennemføre et projekt, der højner områdets naturværdier, og dels om projektet vil have en væsentlig klimaeffekt ved reduktion af udledningen af drivhusgasser fra de særligt kulstofholdige gamle mosejorde.

Teknisk forundersøgelse

Jammerbugt Kommune har rekvireret et konsulentfirma til at gennemføre den tekniske forundersøgelse. Der skal opmåles grøfter og terrænforhold, registreres natur, udtages jordprøver mv. Vi er i forbindelse med undersøgelsen meget interesseret i at modtage oplysninger fra lodsejere omkring jordbundsforhold, drænforhold, tekniske anlæg og naturforhold i området.

Den tekniske forundersøgelse vil forløbe fra september 2016 til maj 2017, hvorefter lodsejere vil blive præsenteret for resultaterne. Hvis den tekniske forundersøgelse viser, at det er teknisk muligt at gennemføre et lavbundsprojekt som samtidig har en væsentlig klimaeffekt, vil der blive udført en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Ejendomsmæssig forundersøgelse

I den ejendomsmæssige forundersøgelse vil vi holde møder med den enkelte lodsejer og præsentere projektforslag. Her vil der også være en nærmere gennemgang af de økonomiske forhold for lodsejer, herunder kompensation eller muligheden for salg af jord eller jordbytte.

Det er vigtigt at tilføje, at projektet bygger på frivillighed. Det er også valgfrit, om en lodsejer vil lade dine arealer indgå i et eventuelt kommende lavbundsprojekt – altså i en realisering af et projekt efter at den nuværende forundersøgelse er gennemført.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne