Offentliggørelse af naturpleje- og hydrologiprojekter - offentlig medfinansiering

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med private lodsejere gennemført nedenstående projekter inden for kommunens Natura 2000-områder med støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det drejer sig om hydrologiprojekter og rydnings- og hegningsprojekter på Lien, Grønnestrand, Gjøl, Attrup Enge og Saltum Bjerge, dvs. indenfor nedennævnte Natura 2000-områder:

Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien. Natura 2000 nr. 21

 
Sted Projekt Periode
Lien Gaarde Rydning og hegning af 5 ha overdrev. 2011-12
Lien A Rydning og hegning af 10,5 ha overdrev. Tilsagn annulleret 2012-13
Lien B Rydning og hegning af 4,2 ha overdrev. 2012-13
Lien C Rydning og hegning af 20,4 ha overdrev. 2012-13
Kystvejen under Lien Hegning af 5,6 ha 2013-14
Vesterlien/Dybdal Rydning og hegning af 6,4 ha 2013-14
Hjuldal Rydning og hegning af 2,1 ha 2013-14
Hødal Rydning og hegning af 5,9 ha 2013-14
Vestkystvejen 34, Under Lien Hegning af 33 ha 2014-15
Svenstrup Kær, LDP Forundersøgelse vedr. oprettelse af naturlig hydrologi 2014-15
Langdal, Vestkystvejen 44, Rigkilde Rydning og hegning, 6,9 ha 2016-18
Grønhøjvej 31, Kildevæld og overdrev Rydning og hegning, 4,0 ha

2016-18

Jammerbugt Kommune Grønhøjvej Hegning, 5,9 ha

 2017-19

Rigkilde - Grønhøjvej 23 Hegning, 4,1 ha

 2017-19

Rigkilde - Fosdalvej 31 Rydning og hegning, 5,2 ha

 2017-19

Rigkilde - Vestkystvejen 55 Rydning og hegning, 6,8 ha

 2017-19

Rigkilde - Slettestrand 50 Hegning, 10 ha

  2017-19

Se nærmere om naturpleje på Lien her.

 

Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand. Natura 2000 nr. 13

Sted Projekt Periode
Aalevande Rydning og hegning af 104 ha 2014-15
Telefondalen Rydning af 9,3 ha 2013-15
Svenstrup Kær Forundersøgelse mht etablering af naturlige vandstandsforhold 2014-15
Grønnestrand Forundersøgelse mht etablering af naturlige vandstandsforhold, 24,4 ha 2016-18
Grønnestrand Realisering af naturlige vandstandsforhold, 29,5 ha 2018-20

 

Saltum Bjerge. Natura 2000 nr. 216.

Sted Projekt Periode
Sønder Saltum Rydning og hegning af 12 ha 2011-12
Saltum Nord Rydning og hegning af 5,5 ha 2012-13
Saltum Midt Rydning og hegning af 12 ha 2012-13
Saltum Syd A Rydning og hegning af 2,5 ha 2012-13
Saltum Syd B Rydning og hegning af 8,6 ha 2012-13
Saltum Fælledvej Hegning, 17 ha 2013-14
Blæshøjvej Saltum Dale Hegning, 7,2 ha 2013-14
Saltum Fælledvej Forprojekt naturlig hydrologi 2012-13
Saltum Fælledvej Retablering af naturlig hydrologi, 2 ha 2013-15
Løthvej 72 Saltum Hegning, 9,8 ha 2016-18

 Se mere her om naturpleje i Saltum Bjerge.

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Natura 2000 nr. 15

Sted Projekt Periode
Strandenge ved Gjøl  Rydning og hegning af 6,5 ha 2013-14
Strandenge, Fruensholm Rydning af 14 ha 2013-14
Attrup Strandenge Hegning af 33 ha 2014-15
Attrup - Orla Pousen Hegning af 15,2 ha 2015-16 
Gjøl By Strandenge Hegning af 11,4 ha 2014-15
Gjøl Strandenge Retablering af naturlig hydrologi, 77 ha 2014-15
Attrup Enge Hydrologi. Tekniske/ejendomsmæssige forundersøgelser, 4 ha 2016-18
Bjergetsvej 66, Gjøl Hegning af 8,8 ha

2016-18

 

Se nærmere om støtteordninger på Den europæiske landbrugsfond til udvikling af landdistrikterne.