Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien. Natura 2000 nr. 21

Området domineres af et stort og sammenhængende klitlandskab på det marine forland og af den markante, langstrakte kystskrænt Lien. Lien-skrænten er Danmarks højeste indlandskystskrænt. Den er flere stede gennemskåret af dybe, skovbevoksede erosionskløfter, hvoraf Langdal, Dybdal og Fosdal hører til de mest markante.

Det overordnede mål for Natura 2000-området er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at området udgør et lysåbent, lavtvoksende og sammenhængende klitlandskab på det marine forland med udbredte levesteder for hedepletvinge samt artsrige, store og sammenhængende lysåbne naturarealer på og ved foden af kystskrænten.

Se mere om Natura 2000-planen under område 21 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Handleplan og plejeindsats

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en handleplan for anden planperiode 2016-2021 for Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien, som kan ses via link til Handleplan for Natura 2000-område nr. 21, 2. planperiode 2016-2021.

Kommunen har således pligt til at søge at opfylde målsætningen for Natura 2000 området og vil hen ad vejen informere om projektinitiativer og plejeindsaser i området.

Jammerbugt Kommune har allerede gennemført naturpleje på Lien i tæt samarbejde med områdets lodsejere.

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000