Natura-2000 i Jammerbugt Kommune

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af naturområder i EU med beskyttelsesværdige naturtyper, dyre- og plantearter.

Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Jammerbugt Kommune er der seks Natura 2000-områder, som - helt eller delvist - er beliggende inden for kommunen.

Du finder generel information, love og regler for Natura 2000-områder via link til love og regler om Natura 2000.

______________________________________________________________ 

Jammerbugt Kommunens Natura 2000 områder:

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk

Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk