Love og regler om natur

Naturbenyttelse og naturbeskyttelse administreres via et komplekst lovsystem. Nedenfor finder du en kort præsentation af lovgivning om naturbeskyttelse, skovlov, museumslov og vandløbslov. Uddybende beskrivelser kan findes på undersiderne.

Naturen i Danmark er i stor udstrækning beskyttet af lovgivning, og den primære lov der varetager naturens beskyttelse er Naturbeskyttelsesloven.

Kort om Naturbeskyttelsesloven

  • § 3: Den generelle beskyttelse af naturen varetages af naturbeskyttelseslovens §3. Naturområder, som er beskyttet af lovens §3, kaldes derfor ofte §3-natur.
  • Fredning: Der er mulighed for en specifik "beskyttelse" af naturen ved fredning. Dette sker efter naturbeskyttelseslovens §33-38.
  • Beskyttelseslinjer: Beskyttelseslinjer i landskabet skal, jf. §15-19, sikre at der ikke sker ændringer mv. indenfor en vis afstand til særlige områder eller elementer.
  • Natura 2000: Danmark har en række forpligtelser for vores internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder, der kaldes for Natura 2000. Disse varetages af Habitatbekendtgørelsen.

Du kan se de fredede og beskyttede områder i Jammerbugt Kommune ved at åbne temaet Natur, miljø og energi/Naturbeskyttelse på kommunens digitale kort.

Kort om Skov

  • Skoven beskyttes efter Skovloven og naturbeskyttelseslovens §17.

Kort om fortidsminder

  • Fortidsminder, sten- og jorddiger beskyttes efter museumsloven.

Kort om vandløb

  • Vandløbsloven skal sikre, at vandløbene kan aflede vand samtidig med at der tages hensyn til miljø og vandløbskvalitet. Der skelnes mellem offentlige og private vandløb, se nærmere under Søer og vandløb.

 Vejledning om færdsel i naturen

Kontakt Natur - love og regler

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Love om natur

Se opdaterede links:

Natur og Miljøklagenævnets oversigt over love (og afgørelser).

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000