Hvor må jeg gå?

Naturen får besøg af mange typer af gæster til fods, til hest og på forskellige køretøjer, og det kan være svært at vide, hvor man må færdes hvornår.

Offentlighedens færden

Naturbeskyttelsesloven regulerer offentlighedens færdsel i naturen, men lodsejere - private eller offentlige - kan give lov til andet og mere end det, reglerne i naturbeskyttelsesloven tillader.

Der gælder forskellige regler for færdsel alt efter, om du færdes i:

• privat skov
• offentlig skov
• strande
• klitfredede arealer
• offentlige arealer
• offentlige udyrkede arealer
• private udyrkede arealer
• veje og stier i det åbne land

Derfor anbefaler vi Naturstyrelsens folder: Naturen må gerne betrædes

Adgangsregler til naturen

Regler for adgang i naturen, Naturstyrelsen

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000