Fredninger i Jammerbugt Kommune

Et område kan fredes, hvis der er særlige landskabelige, historiske, biologiske eller geologiske værdier, man ønsker at bevare. En fredningskendelse indeholder bestemmelser og restriktioner om anvendelse, bebyggelse, naturpleje og offentlig adgang.

Der findes 30 fredede områder i Jammerbugt Kommune. Fosdalen blev som det første fredet i 1902.

Fredningskendelserne kan ses via link på kort og i kolonnen til højre.

Jammerbugt Kommune har tilsyn med private og kommunalt ejede fredninger, mens Naturstyrelsen har tilsynet med statsejede fredninger.

Med hensyn til rejsning af fredningssager i Jammerbugt Kommune, se link, og Fredningsnævnets hjemmeside.

Kommunens største fredninger er arealfredningerne Lien, Fosdalen og Sandmosen, Vejlerne, Grønnestrand, Rødhus, Store Vildmose, Hingelbjerge, Husbyhole, Holmsø Hede, Lille Norge, Kettrup Klit og Alsbjerg Bakker.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000