Fredninger i Jammerbugt Kommune

Et område kan fredes, hvis der er særlige landskabelige, historiske, biologiske eller geologiske værdier, man ønsker at bevare. En fredningskendelse indeholder bestemmelser og restriktioner om anvendelse, bebyggelse, naturpleje og offentlig adgang. De fredede områder er altid spændende at besøge, og der er fra mange af de fredede områder i Jammerbugt Kommune en fantastisk udsigt.

Der findes 30 fredede områder i Jammerbugt Kommune. Fosdalen blev som det første fredet i 1902.

De fredede områder er markeret på kortet. Se fredningskendelserne ved at klikke på områderne.

Jammerbugt Kommune har tilsyn med private og kommunalt ejede fredninger, mens Naturstyrelsen har tilsynet med statsejede fredninger.

Med hensyn til rejsning af fredningssager i Jammerbugt Kommune, se link, og Fredningsnævnets  hjemmeside.

Kommunens største fredninger er arealfredningerne Lien, Fosdalen og Sandmosen, Vejlerne, Grønnestrand, Rødhus, Store Vildmose, Hingelbjerge, Husbyhole, Holmsø Hede, Lille Norge, Kettrup Klit og Alsbjerg Bakker.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand & Natur
Marianne Fisker
Tlf. direkte: 72 57 77 36
mkf@jammerbugt.dk