Jammerbugt Kommune som Klimakommune

Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade, underskrev d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Med aftalen forpligter kommunen sig til at nedbringe CO2-udslippet med 2 % pr. år i perioden 2009 til 2025. Forpligtelsen gælder i første omgang kun egen virksomhed, men det kan senere udvides til at omfatte hele kommunen.

Som klimakommune skal kommunen:

  • udarbejde en opgørelse over den nuværende CO2-udledning, hvilket danner grundlag for at følge CO2-reduktionerne år for år.
  • udarbejde en klimaplan, der beskriver hvordan vi vil nå CO2-målet, samt hvilke områder, der skal fokuseres på.
  • gennemføre denne plan og offentliggøre en opgørelse en gang om året, hvor resultaterne af CO2-reduktionen kan ses.
  • offentliggøre vores igangværende projekter en gang årligt

Med Jammerbugt Kommunes underskrift er Region Nordjylland godt på vej mod at blive den første klimakommune-region i Danmark.

Se borgmestererklæring i jpg-fil

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forvaltningsservice
Arendse Dahlstrøm-Kronborg
Tlf. direkte: 72 57 76 68
ada@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader