Formidling af naturområder

Jammerbugt Kommune ønsker at sætte yderligere fokus på de unikke naturområder, og har derfor ønsket at formidle disse værdier ud i det store Natura 2000 område, Lien med Underlien mellem Slettestrand og Tranum.

Derfor har kommunen søgt og fået tilsagn om midler fra Grøn Ordning til etablering af publikumsarealer med store infotavler samt en applikation til en mobil hjemmeside - se nedenfor

en applikation til en mobil hjemmeside.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forvaltningsservice
Arendse Dahlstrøm-Kronborg
Tlf. direkte: 72 57 76 68
ada@jammerbugt.dk