Afgørelser 2019 Indvindingstilladelser

Her kan du læse om nye afgørelser inden for indvinding af grundvand.