Indsatsplaner for drikkevand

I Jammerbugt Kommune er der seks områder med særlige drikkevandsinteresser. For hvert af disse områder skal der laves en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Status på de seks indsatsplaner kan du se i oversigten nedenfor. (Forkortelsen OSD står for Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

OSD nr. Områdenavn Status
1434: Pandrup

Indsatsplanen er færdig og vedtaget

Indsatsplan for OSD 1434 Pandrup

1776: Ellidsbøl og omegn

Indsatsplanen er færdig og vedtaget (2012).

Indsatsplan for OSD1776 - Thorup/Ellidsbøl

1472: Aabybro

Indsatsplanen er færdig og vedtaget (2016)

Indsatsplan for OSD 1472 -Aabybro

1440: Tingskov/Brovst

Indsatsplanen er færdig og vedtaget

Indsatsplan for OSD 1440 Tingskov/Brovst

1477: Øland Indsatsplanen er færdig og vedtaget (2011).
Indsatsplan for OSD 1477 - Øland
1478: Gjøl Indsatsplan færdig og vedtaget (2006).
Indsatsplan for OSD 1478 - Gjøl

Nyttige links

Download Adobe Reader