Indberetning af vandmængder og pejlinger

Indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger kan ske elektronisk. Vandmængder og pejlinger for det forgangne år skal senest indberettes inden 1. februar.

Indberet vandmængder og pejlinger

Vandværker - vejledning til indberetning (pdf)

Erhvervsanslæg - vejledning til indberetning (pdf)

Pejlinger - vejledning til indberetning (pdf) 

Baggrund

Vandværker, markvandere og ejere af andre erhvervsanlæg skal hvert år registrere og indberette årets oppumpede vandmængde, samt pejlinger til kommunen.

Indberetningen skal foretages én gang årligt, opgjort for perioden 1. januar til 31. december. Jammerbugt Kommune indberetter oplysningerne til staten senest 1. april.

De indberettede vandmængder og pejlinger vil herefter være offentlig tilgængelige i Jupiter hos De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.d

Vand - Grundvand
grundvand@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader