BNBO – BoringsNære BeskyttelseOmråder

Jammerbugt Kommune har fået udarbejdet BNBO'er for 132 vandindvindingsboringer i Kommunen.

Læs rapporten her.

Jammerbugt Kommune og vandværkerne har med projektet fået belyst, hvor der er behov for særlig beskyttelse af de boringsnære områder samt fået vurderet faren for forurening i de boringsnære områder. 

BNBO’erne dækker et samlet areal på cirka 403 ha og kan potentielt beskytte 4.166.050 m3 grundvand pr. år, svarende til indvindingstilladelserne for de pågældende boringer.