Områdeklassificering

I forbindelse med lovændringen vil områder med lettere forurenet jord ikke længere blive kortlagt. I stedet for at gennemføre en kortlægning af enkeltejendomme, har man derfor valgt at indføre den såkaldte områdeklassificering.

Kommunen har udarbejdet et regultiv der har udtaget og indtaget områder ud fra historisk arealanvendelse, forureningsforhold mm. Det betyder, at områder, der er omfattet af områdeklassifceringen, primært er den historiske bykerne før ca. 1940, ældre erhvervsområder (før 1990), større tekniske anlæg samt uafklarede områder der bliver omfattet af områdeklassificeringen. Regulativet er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledning. Bilag 1 og bilag 3

Du kan på Plansystem.dk eller via kommunens webgis, søge din adresse frem og få vist på kort, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen.

Hvad betyder det at min ejendom er omfattet af områdeklassificeringen

Områdeklassificeringen betyder, at når der i fremtiden fx ved byggeri flyttes jord fra din ejendom, skal jordflytningen anmeldes til kommunen, og der skal foreligge analyser af jorden, med mindre at det er under 1 m3 jord der flyttes. Se flytning af jord.

Der er nogle forholdsregler omkring sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord som det anbefales at følge, læs disse i pjece herom.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000