Flytning af jord

Skal du flytte jord, skal du være opmærksom på reglerne omkring dette. Kommunen har vedtaget et regulativ for jord.

Der skal ske anmeldes til kommunen inden der sker jordflytning i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen fra følgende tilfælde:

Flytning af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet

Flytning af jord bort fra kortlagt ejendom, hvor den er opgravet

Flytning af jord bort fra et kortlagt delareal på en ejendom, hvor den er opgravet

Flytning af jord bort fra areal, som anvendes til offentlig vej, hvis jorden flyttes uden for kommunen eller hvis jorden flyttes til et areal, der ikke anvendes til offentlig vej

Flytning af jord bort fra en ejendom, fra et områdeklassificeret område, over 1 m3

Flytning af jord bort fra en lettere forurenet ejendom

Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord

Jorden skal anmeldes via Jordweb.dk.  Kommunen har 4 uger til at behandle sagen. Så husk at indsende anmeldelsen i god tid, så jordflytningen ikke forsinkes. Anmeldelsen skal afhængig af jordmodtageren indeholde analyseresultaterne.

Du kan læse mere omkring dette i denne pjece.

Kommunen har vedtaget følgende regultiv for jord - Bilag 1.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk 

Anmeldelse af jordflytning

Anmeld din jordflytning 

 

Nyttige links

Download Adobe Reader