Vandsikker Kommune på stranden og på havnen

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed udarbejde et nyt koncept for, hvordan man kan højne sikkerheden i og omkring vand - Vandsikker Kommune.

Adgang til og aktiv brug af vand er af stor betydning for både turister og kommunens borgere.

Målet med Vandsikker Kommune er at sikre gæsterne på stranden en god badeoplevelse. De krav, der stilles til vandkvalitet i forbindelse med Vandsikker Kommune, er på linje med andre ordninger. Der er dog muligt at tilpasse kravene, så de tilgodeser den lokale brug af de enkelte strande. Som Vandsikker Kommune tillades der adgang for hunde og kørsel på stranden, hvilket er vigtigt for mange af vestkystens turister.

På havnen er der i Vandsikker Kommune taget hånd om sikkerhed for både sejlende, gæster og miljøet. Der skal etableres sikkerhedsafmærkninger og stiger, så personer, der falder i vandet, har mulighed for nemt at komme op igen.

For de sejlende og besøgende skal der være gode muligheder for at aflevere alle typer af affald, så det kan bortskaffes på bedst mulig måde og hvis uheldet skulle være ude, skal der være udstyr til opsamling af olie og andre miljøfarlige stoffer. Vandsikker Kommune flaget erstatter det Blå Flag, som kommunen ellers har benyttet sig af de sidste år.

Læs folderen Vandsikker Kommune eller en mere dybdegående information i rapporten Jammerbugt Vandsikker Kommune.

Vandsikker Kommune flag

Vandsikker Kommune