Brand og beredskab

Beredskab Jammerbugt er pr. 1. januar 2016 overgået til Nordjyllands Beredskab. Læs bl.a. om bål, grill og afbrænding i det fri, og brug af ukrudtsbrænder.

Se mere på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside: www.nordjyllandsberedskab.dk.

Jammerbugt Kommunes generelle beredskabsplan
Beredskabsplanen anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation til at håndtere hændelsen.

Planen har til formål at beskrive forhold vedrørende etablering af en krisestyringsorganisation, der gør det muligt for Jammerbugt Kommune hurtigt og effektivt at løse sine opgaver.

Krisestyringen skal sikre optimal udnyttelse af ressourcer, så konsekvenser af en indtruffen ekstraordinær hændelse begrænses, og så organisationen hurtigst muligt kan vende tilbage til en normal situation.

Se Jammerbugt Kommunes generelle beredskabsplan

Kontakt vedr. Beredskabsplan

Udviklingskonsulent 
Ida Rytter Jensen
Tlf. direkte: 7257 7456
irj@jammerbugt.dk