§ 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde

I Jammerbugt Kommune kan foreninger, organisationer eller grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde, to gange om året søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

I Jammerbugt Kommune kan der søges om tilskud til frivilligt socialt arbejde to gange årligt:

  • 1. pulje har ansøgningsfrist den 1. februar - bevilget tilskud udbetales senest 1. maj.
  • 2. pulje har ansøgningsfrist den 1. juli - bevilget tilskud udbetales senest 15. september. Specielt ved 2. pulje: Det kontrolleres inden evt. udbetaling, om regnskab for foregående år er afleveret til Frivillighuset, hvis man har været så heldig at få tilskud året før. Mangler dokumentationen kan der ikke udbetales yderligere tilskud.

Søg om tilskud

Hent ansøgningsskemaet ned på din computer, udfyld det og send det til frsa@jammerbugt.dk

Ansøgningsskema - Skemaet SKAL hentes ned på din computer, før du begynder at udfylde det!

Ansøgningsskemaet kan også printes ud og sendes med post til:

Forvaltningsservice Social
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro 

Ansøgning
For at komme i betragtning til tilskud skal en forening, organisation, gruppe eller lignende udfærdige en ansøgning (se ovenstående ansøgningsskema), hvor der skal redegøres for den aktivitet, der søges midler til og oplyse hvilken målgruppe og hvor mange personer, aktiviteten retter sig mod.

Svar på ansøgningen
Ansøger vil få besked om afgørelsen ca. 14 dage efter ansøgningernes behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Råd og vejledning
Du kan få hjælp til udfærdigelse af ansøgningen ved at kontakte Frivillighuset. Frivillighuset i Jammerbugt tilbyder blandt andet råd og vejledning i forhold til at søge § 18 tilskud og i forhold til fundraising i øvrigt på det frivillige sociale område. Frivillighusets øvrige arbejdsområder og mere om det frivillige sociale arbejde i Jammerbugt Kommune kan ses på Frivillighusets hjemmeside.

CVR
CVR nummer benyttes til udbetaling af evt. kommunale tilskud. Har din forening endnu ikke et CVR nummer, kan det oprettes på www.indberet.virk.dk, hvor du kan registrere den frivillige forening. Du kan læse mere om start af frivillig forening inde på samme side.

Bemærk: En frivillig forenings CVR-nummer skal fornys hvert 3. år. Jeres forening får automatisk en mail, når det er tid til at forny CVR-nummeret. Derfor er det vigtigt, at foreningens mailadresse er korrekt.

Kontonummer
Tilskud til frivilligt socialt arbejde kan kun anvises, hvis ansøger (foreningen, organisationen eller gruppen) har oprettet en NemKonto til CVR nummeret. 

Vejledning om regnskab
Senest 31. marts skal der indsendes regnskab for anvendelse af § 18 tilskud bevilget det foregående år.
Eventuelle ikke anvendte tilskud skal tilbagebetales til § 18.

Tildelings kriterier

Råd og vejledning
Hvis du gerne vil have råd og vejledning omkring ansøgningen, kan du ringe og aftale tidspunkt med Frivillighuset - se telefon og træffetid i kolonnen til højre.
Det anbefales, at du ringer i god tid inden ansøgningsfristens udløb. Det er vores erfaring, at der altid er travlt i Frivillighuset på det tidspunkt.

Frivillighuset

Bredgade 39
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 90 30
Mail: frivillighuset@jammerbugt.dk
Web: frivillighuset.jammerbugt.dk

Åbningstider
Tirsdag - fredag: 9.30 - 12.00
Torsdag: 9.30 - 18.00
Mandag lukket

Søg om tilskud

Ansøgningsskema

Nyttige links

Download Adobe Reader